titlebar avatar

Warmińskie Straszydła

Warmińskie Straszydła

WARMIŃSKIE STRASZYDŁA

to gra terenowa organizowana w okolicach Biskupca Jest atrakcyjną formą zabawy i wypoczynku, łączącą aktywność ruchową i intelektualną uczestników z poznawaniem tradycji, kultury i przyrody regionu.

Wyjazd z miejsca zbiórki
Przejazd w okolice Biskupca
Gra ta w ciekawej, niekonwencjonalnej formie zapoznaje uczestników z postaciami baśni i legend Warmii i Mazur.
Przez dwie godziny uczestnicy pokonują trasę około  1,5 km wśród pól ,  lasów oraz nad jeziorem.
(długość trasy dostosowujemy do możliwości grupy )

 • Spotkanie z Warmianką (strój warmiński,gwara warmińska)zapoznanie się z grupa ,podział na podgrupy (każda z osobą dorosła – opiekunem)
 • Oznaczenie grupy – grupa otrzymuje nazwę w gwarze warmińskiej i worek na artefakty

Ponadto każda grupa otrzymuje mapkę topograficzną terenu z zaznaczonymi punktami na których czekają poszczególne postacie warmińskich straszydeł.

 • Losowanie pierwszej postaci dla każdej grupy.
 • Reguły gry: Każda grupa musi jak najszybciej odszukać postać na mapie i drogę dojścia.

Do kolejnych postaci grupy docierają wg swojego wyboru. Warunek -trzeba zaliczyć wszystkie stanowiska, aby na końcu uczestniczyć w poszukiwaniu skarbu (którego pilnują Krasnale-Kałutki).

Na każdym stanowisku przygotowujemy różne zabawy i konkurencje dostosowując je do wieku i umiejętności uczestników. Nasi prowadzący doskonale wczuwają się w swoje role, dając wiele radości i pozostawiają niezapomniane wspomnienia.

DOPEŁNIENIEM GRY MOGĄ BYĆ (atrakcje opcjonalne)

 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • zabawy z udziałem warmińskich straszydeł (dawne zabawy warmińskie)
 • zwiedzanie wsi w poszukiwaniu Postaci Warmińskich Straszydeł (3-metrowe postacie Kłobuka, Ałny, Diabła, Babojędzy, Topicha i Czarownicy)
 • zwiedzanie ze straszydłem skansenu dawnych maszyn rolniczych
 • nauka piosenki regionalnej
 • zabawy integracyjne ze straszydłami przy muzyce, nauka tańca warmińskich straszydeł
 • warsztaty z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, słomy i siana np. kogucik na patyku.
  Powrót do miejsca zbiórki

wiek uczestników 8-18 lat

Dodatkowe informacje

Wycieczki szkolne

Jednodniowe