titlebar avatar

Zielona szkoła ekologiczna

Zielona szkoła ekologiczna

ZIELONA SZKOŁA Z PRZYRODĄ „ZA PAN BRAT”

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osobowych. Wszystkie pokoje z łazienkami. Na miejscu jest stołówka z obsługą kelnerską. Teren ogrodzony i bezpieczny

  • Przyjazd do ośrodka ok. 9.00 zapoznanie z obiektem
  • Czas na zajęcia sportowe i eventowe 10.00 -13.00
  • Obiad ok.13.00
  • Czas na zajęcia ekologiczne 14.00 -18.00 – tematy do wyboru
  • Kolacja na stołówce lub przy ognisku ok. 19.00

Dzień drugi

  • Śniadanie ok. 8.00
  • Czas na zajęcia sportowe i eventowe 9.00 -12.00
  • 12.00 wyjazd grupy

2 lekcje terenowe (np. Ekosystem, Jaki to ptak, Rzeźba polodowcowa, Las domem wszystkich)do wyboru i grę terenową na orientację

tematy lekcji edukacyjnych 2 do wyboru

PRZYRODNICZY BLOK DYD AKTYCZNY

1. Las – domem wszystkich…
Głównym celem edukacji przyrodniczo – leśnej jest wykształcenie u dzieci umiejętności obserwacji obiektów
i zjawisk przyrodniczych, analizowania ich, opisywania i nazywania. Podczas spotkania i wycieczki z leśniczym
dzieci uczą się określać typ lasu, wyróżniać jego warstwy. Dowiadują się na czym polega gospodarcze i zdrowotne
znaczenie lasu.

2. Ekosystem
Celem zajęć jest poznanie zasad funkcjonowania ekosystemów na podstawie obserwacji, prostych analiz
i doświadczeń. Zajęcia prowadzone są metodą poglądową w trakcie wycieczki terenowej w okolicy Ośrodka. Dzieci uczą się rozpoznawać gatunki
roślin i runa leśnego z uwzględnieniem roli wskaźnikowej niektórych z nich.

GEOGRAFICZNY BLOK DYD AKTYCZNY

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi problemami gleboznawstwa a przede wszystkim poznanie
bezpośrednio (zmysłami) gleby i jej właściwości. Podczas ćwiczeń terenowych dzieci wykopują niewielką odkrywkę
na której prowadzą obserwację profilu glebowego i pobierają materiał do dalszych analiz.

5. Rzeźba polodowcowa i współczesne
procesy rzeźbotwórcze
Celem zajęć jest przybliżenie mechanizmu funkcjonowania lodowca (lądolodu) i procesu powstawania rzeźby
polodowcowej. Piesza lub rowerowa wycieczka po najbliższej okolicy Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej pozwala
przenieść obserwacje modelowe na naturalne środowisko. Dzieci rozpoznają materiał budujący poszczególne formy
rzeźby terenu i analizują związki zachodzące między elementami krajobrazu polodowcowego.tkowe usługi
Bezpłatne:

METEOROLOGICZNY BLOK ED UKACYJ NY

6. Podstawy prowadzenia obserwacji klimatycznych
Wśród czynników warunkujących procesy ekologiczne zachodzące w układach naturalnych oraz oddziałujące
na organizmy żywe wyodrębnia się grupę czynników klimatycznych lub pogodowych. Procesy dostosowawcze
rejestrowane w populacjach roślin i zwierząt, biocenozach, ekosystemach czy biomach w znacznym stopniu
mogą być wywołane właśnie zmianami czynników klimatycznych. Na naszych zajęciach przedstawimy
podstawowe metody pomiarów bioklimatologicznych określających stan środowiska atmosferycznego. Perkoz
posiada własną stację metereologiczną. Zapraszamy na stronę www.pogoda.perkoz.zhp.pl

ORNITOLOGICZNY BLOK ED UKACYJ NY

7. Jaki to ptak ?
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zasadami prowadzenia obserwacji ornitologicznych w warunkach
terenowych. Na zajęciach omawiany jest sprzęt potrzebny do obserwowania ptaków i metodyka prowadzenia
obserwacji ptaków w terenie. W trakcie spaceru przedstawiane są zasady rozpoznawania gatunków ptaków
w warunkach polowych.

8. Ptaki naszej okolicy.
Zajęcia dla wytrwałych i wnikliwych małych ornitologów. W trakcie zajęć uczestnicy podchodzą ptaki, starają
się je zaobserwować, oznaczyć i opisać. Wymagane jest, aby przed obserwacją odbyć zajęcia „Jaki to ptak?”.
Trasa obchodu, rodzaj ptaków i pora wycieczki umawiane są indywidualnie z wychowawcami.

Dodatkowe informacje

Biwaki i zielone szkoły

Wszystkie